Miljø og kvalitet

Åreknuteakademin Norge jobber mot sertifisering innen det internasjonale kvalitetssystemet ISO(kvalitets- og miljøsystem).

For at vi skal kunne tilby god pleie og omsorg kreves det engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere, men også et omfattende kvalitetssystem og oppfølgning på alle områder – fra medisinsk kvalitet, pasienttilfredshet og – sikkerhet til arbeidsmetoder og kompetanseutvikling.

Åreknuteakademin Norge virksomhetsansvarlig er også klinikkens kvalitetsansvarlig, som har ansvar for kvalitetssystem og oppfølgning av dette.

Når det gjelder miljø, så arbeides det for å redusere foretakets miljøpåvirkning. Dette skjer ved at vi blant annet setter mål for å redusere dette for virksomheten, som etter gjennomføring evalueres og følges opp.

Når det gjelder kvalitet, jobber Åreknuteakademin Norge for en langsiktig utvikling innen kvalitet på behandling, resultat og sikkerhet.

Vårt kvalitetssystem har fokus på:

  • Pasientsikkerhet i fremste fokus
  • Tydelige arbeidsmetoder og rutiner, ved bruk av vitenskapelig beviste metoder Årlige oppdateringer av kvalitetssystemet
  • Gjennomføringer og vurderinger av kundeundersøkelser til pasienter/kunder og oppdragsgivere
  • Rapporteringer av eventuelle avvik og tiltak
  • Gjennomføre regelmessige interne revisjoner
  • Stemmer regelmessig av vår virksomhet med oppdragsgiveren
  • Kompetanseutvikling av våre medarbeidere
  • Årlige sammendrag av kvalitetsarbeidet
  • Oppfylle myndighetenes krav på kvalitetskrav innen helse og omsorg

Har du spørsmål om vårt kvalitets- og miljøarbeid er du velkommen til å kontakte noen av våre virksomheter!