Våre verdier

Åreknuteakademin Norge ser globalt, men behandler lokalt, vel vitende om vår rolle og våre muligheter til å bidra til et bedre helsetilbud. Totalt sett er det våre verdier som slår fast hvem vi er og som styrer hvordan vi reagerer og oppfører oss i alt vi gjør.

Omtanke, engasjement, profesjonalitet og nytenkning er grunnsteinene i Åreknuteakademin Norge.

Pasienten står i sentrum, omgitt av vår kunnskap, medfølelse og ansvar. Hos oss er høy kompetanse og utvikling av våre medarbeidere like viktig som et framgangsrikt veivalg. Høy kvalitet og trygghet er også grunnsteiner i virksomheten. Som entreprenør kan vi alltid bli bedre. Vi jobber stadig med å forbedre oss og med optimalisering av vårt arbeid.