Moderne åreknutekirurgi

Åreknuter forekommer ofte i den vestlige befolkningen. Man regner med at ca 30 % har en eller annen form for åreknuter eller sprengte blodkar på beina. Hos de fleste er disse ufarlige, men hos noen personer kan det utvikle seg til en mer alvorlig sykdomstilstand.

Åreknuter(varicer) er synlige, uregelmessige årer som ligger rett under huden. Størrelsen kan variere fra 3-4 mm til over 1 cm i tykkelse, og de kan opptre på både legger og lår. Årsaken er ofte en kombinasjon av flere faktorer(arv, graviditet, stillestående arbeid, overvekt) som fører til at åreveggen med tiden svekkes. Klaffen i åren, som normalt kun tillater blodet å flyte en vei, tilbake til hjertet, begynner å lekke. Dette fører til at tilbakestrømningen av blod fra benet til hjertet blir nedsatt, trykket på årene i deler av benet øker, og det oppstår åreknuter i området nedenfor den syke klaffen. Om denne prosessen varer over en lengre tid, kan det oppstå hudforandringer i form av enten brunaktig misfarging, hevelse, eksem, synlige blodpropper (tromboflebit) eller kroniske sår.

De vanligste symptomene er trøtthets- og tyngdefornemmelse og trykk i benet, men også lokal ømhet og hevelse. En del personer får nattlige kramper.

For å kunne fastsette hvilken del av det synlige åresystemet som er sykt, og hvilke deler som er friskt, bruker man ultralyd som en del av undersøkelsen. De fleste kjenner igjen ultralyd fra graviditetskontroller hos gynekolog og jordmor, der man ved hjelp av dette kan se at barnet har det bra i magen.

Åresystemet i beina er på mange måter komplekst. Den «klassiske tradisjonelle» typen av åreknuteoperasjon, såkalt «stripping», der man i tillegg ikke har brukt ultralyd ved undersøkelsen, har ført til mye dårlige resultater etter operasjon. Mange av de pasientene vi i dag behandler hos oss med de «moderne» teknikkene, har tidligere blitt behandlet på den tradisjonelle måten, men etter dette raskt opplevd tilbakefall av sine åreknuter.

Ultralydsundersøkelsen gjennomføres stående, og er helt smertefri. Det tar 10-15 minutters tid. Karkirurgen som utfører undersøkelsen får verdifull informasjon om akkurat ditt ben og ditt åresystem. Man kan ved undersøkelsen nøye undersøke klaffene i legger og lår og vurdere blodgjennomstrømningen. Karkirurgen vil på bakgrunn av denne informasjonen kunne opplyse om hvilken teknikk som anbefales ved operasjon for ditt tilfelle, helt individuelt. Vår klinikk tilbyr alle tilgjengelige teknikker, hvilket gjør oss unike.

For å kunne vurdere alvorlighetsgraden av åreknuter, så anvender man seg internasjonalt av CEAP klassifiseringen. Ut ifra de kliniske funnene man gjør ved den karkirurgiske undersøkelsen, så kan man avgjøre om det foreligger en medisinsk indikasjon for behandling eller ikke. Som oftest er det de pasientene med stadium C3= minimum kronisk hevelse i ben, som får landstings- eller forsikringsfinansiering av behandlingen. I noen enkelte tilfeller så kan også de i stadium C2 kvalifisere seg til behandling. Hos disse er det kun symptomene som styrer indikasjonen.

Pasienter som tilhører gruppe C1 og C2 har mulighet til behandling på privatfinansiert grunnlag.

Selve operasjonen utføres som dagkirurgi, dvs vi låner deg kun 1-2 timers tid. Du kan gjenoppta normal aktivitet rett etter behandlingen. Støttestrømpe anbefales i 1 ukes tid. Du får ingen sting i huden, og det blir derfor heller ingen nevneverdige arr.

Om du er fysisk aktiv, så anbefaler vi at du unngår hard fysisk trening den første uken etter behandlingen. Utover dette har du ingen restriksjoner.

Behovet for smertestillende medisiner er generelt lav. Evaluering av vår egen statistikk viser at kun 20 % har behov for Ibux eller lignende.

Velkommen til oss på Åreknuteakademin Norge for undersøkelse, rådgivning og behandling!

Vi erbjuder högspecialiserad modern behandling av åderbråck med de mest skonsamma teknikerna på marknaden