Skum (Foam)

Substansen man bruker ved sklerosering heter Aethoxysklerol (Polidecanol). Ved en injeksjon med en tynn nål direkte i åren oppstår det en lokal inflammasjon i åreveggen, som fører til at denne faller sammen, og etter flere ukers tid gradvis trekker seg sammen og forsvinner. Dette er som oftest helt smertefritt. Effekten er at oksygentransporten til åreveggen reduseres kraftig, og at veggen på denne måten ødelegges og brytes ned. Vi bruker denne metoden ved tilbakevendende åreknuter. Som primærbehandling egner den seg ikke, da vitenskapelige studier viser en betydelig dårligere holdbarhet enn bruken av laser, radiofrekvens, steam eller biologisk superlim.