Kvalitet

Alle moderne behandlingsteknikker vi tilbyr våre pasienter er vitenskapelig bevist og dokumentert samt effektive og trygge. Alle operasjoner hos oss utføres av spesialistleger i karkirurgi. Vi følger nasjonale- og internasjonale retningslinjer i forhold til indikasjoner og teknikker ved behandling av åreknuter. Gjennom vårt kvalitetssystem sørger vi for at alle undersøkelsesfunn og behandlingsdata dokumenteres og lagres i våre journaler. Ultralydsbilder og journaldokumenter kan overrekkes dersom det ønskes.

Gjennom vårt postoperative kontrollopplegg sikres det et godt behandlingsresultat. Kontroll av behandlingsresultat samt eventuell tilleggsbehandling er inkludert i prisen.